Storytelling Coaching Sessie

Ik help je verder

In een Storytelling Coaching Sessie kan ik je

  • coachen op het verhaal dat je wilt vertellen
  • advies geven over projecten waarbij je verhalen wilt gebruiken
  • vragen beantwoorden over het vertellen van verhalen en hoe jij je daar verder in zou kunnen ontwikkelen

Dit kan zijn voor een persoonlijk verhaal dat je wilt gebruiken in een zakelijke presentatie. Een fictief verhaal dat je in het theater wil vertellen. Of iets heel anders.

Na deze sessie, weet je wat werkt, wat beter zou kunnen en hoe je dat aan zou kunnen pakken. Dat geeft je vertrouwen in je verhaal en je vertellen, en praktische handvatten voor verbetering.

Voor het boeken maak ik gebruik van Calendly, de betaling loopt via PayPal en de online coaching doen we via Zoom. Kies hieronder voor Storytelling Coaching (Nederlands).

Graag beknopt aangeven waar je precies mee geholpen wil worden. Ik lees of kijk van te voren geen verhalen, maar als ik het idee heb dat ik je niet kan helpen, laat je ik dat altijd weten.